>


Literatura pro doučování ekonomie

Zde najdete seznam odborné literatury ekonomie, ve které se orientuji a s níž Vám tedy mohu pomoci. Samozřejmě můžeme postupovat i podle konkrétních skript z Vaší školy.  

  • Mankiw, N.G.: Zásady ekonomie.
  • Varian, H.R.: Mikroekonomie: Moderní přístup.
  • Soukupová, J., Hořejší, B., Macáková, L., Soukup, J.: Mikroekonomie.
  • Holman, R.: Makroekonomie: středně pokročilý kurz.
  • Mankiw, N.G.: Macroeconomics.